Новая страница 2

 


OUR SPONSORS

 • Municipality of Shengavit district of Yerevan, which granted, without compensation, 700 square meters territory in 1999 for the implementation of the projects of "Prkutyun" NGO aimed at disabled children.

 • Baptism of disabled children. During 1999-2005, 76 disabled children were baptized, mainly with the assistance of Shengavit district and other benefactors.


 • "Vega" domestic appliances shop, which assisted in the furnishing of the dining-hall of the center, and the kitchen, equipped with the household appliances, as well as it donated 72cm diagonal TV sets and mini systems for the playing room.


 • "Philip Morris Management Services B.V. Representative Office in Armenia, which in 2003 and 2005 assisted in the purchase of hearing aids for 195 disabled children, 11 glucometers, 5 wheelchairs, 52 eyeglasses, medical equipment for 21 children as well as the payment for the eye prosthesis of 16 children was done by them. All 195 children received presents such as toys, and a reception was organized for the children.


 • "Philip Morris" Management Services B.V. Representative Office in Armenia donated one Pentium 4 computer, printer, 54 cm diagonal TV-set and a videotape-recorder to "Prkutyun" NGO.

 • Armenian Representation office of German Red Cross, which assisted, starting from 2000 up to now, in the provision of onetime dinner to children with mental defects, who are attending day care center.

   

 • In January, 2010 ''Electric Network of Armenia'' CJSC collaborating with ''Syunenergoshin'' LLC, initiated and reconstructed 2 bathrooms and the corridor, and since April 1, gives 600 kW electricity free of charge. During New Year celebration take cares of Santa Claus visit and gives presents to mentally disabled beneficiaries.   • On 25 January 2010 by the support of PA NA deputy Hakob R. Hakobyan "Arba Sevan" CJC (Close Joint-stock Company) donates a "Gazel" trademark minibus to "Prkutun" Invalid Children and Youth Centre, which provides mentally diseased people, who attend daytime care centre remove from house to the care centre and back, also forming inter and out urban excursions.

   
   


 • “Prkutyun” NGO is really thankful to all those individuals and organizations, who helped and assisted in the development of the NGO and expansion of its activities, including “G-Style” Ltd, “YePF”, “John Curby Simon Trust” foundation, “Mihre” Ltd, Women Union of Philadelphia USA, “Simatour” Ltd, citizens Garik Israyelyan, Tigran Paskevichyan, "Electric Networks of Armenia" CJSC “Arzni” APPH and others, although it is impossible to name everyone’s name here. • Various individuals and organizations. We are unable to mention here all of their names; however, “Prkutyun” NGO expresses its sincere gratitude to all those persons and organizations, that have supported the NGO and contributed to its development.


 • ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

   

   

  ''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

   

  ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

  ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

  Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

   

  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

   

   

   "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

   

   

   

   

   

   

   

   

  Recent Posts

  "Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

  Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

   

  ''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում