Administrator Shahen Tovmasyan ! 099 53 63 09


ON-GOING PROJECTS

 

Charitable Dental Clinic named after George Junior Apelian in  "Prkutyun" Disabled children and Young people center NGO

Thanks to Dr. George Apelian, former member of Armenian Dentists' Association in California, for his sponsorship in establishing a charitable dental clinic in  "Prkutyun" Disabled children and Young people center NGO.

  The clinic, since 1st of November, 2005, has been rendering dental services to disabled children, juveniles and their families, who live in different regions of Armenia and needy and poor families living in Shengavit administrative region were served until 1st of January, 2010. The dental clinic, during its over than 8 years activity, has been rendering dental services to about 9000 disabled and needy individuals and families. Dr. Apelian personally continues to direct the clinic's functions and sponsors the expenses of the dental clinic.
Dr. Apelian's wish has come true for many families of different regions of Armenia and Shengavit administrative region - no needy and disabled child should go to bed with a toothache. 

Description: http://www.prkutyun.am/images/thumb/dentist2.gif

Description: http://www.prkutyun.am/images/thumb/dentist5.gif

Description: http://www.prkutyun.am/images/thumb/0011.gif

 

Since its establishment, the dental clinic has rendered its services to:

1. 236   people in 2005
2. 1026 people in 2006
3. 1467 people in  2007
4. 1142 people in 2008
5. 1194 people in 2009
6. 1113 people in 2010
7. 1007 people in 2011
8. 1200 people in 2012
9. 630 people in 2013
10. 719 people in 2014
11. 343 people in 2015 (Dental clinic has worked for 6 months)

In  2004  "Prkutyun" NGO appealed to Armenia Representative office of Armenian Dentists' Association in California for the implementation of free dental services in Yerevan.
In the result, disabled children, juveniles and their families registered in  "Prkutyun" NGO have being served and needy families living in Shengavit administrative region, registered in  "Paros" system were served till 1st of January, 2010.
1st of November, 2005, an American-Armenian benefactor George Apelian founded the charitable dental clinic named after his son - George Junior Apelian.  
Illustrious and patriot American-Armenian has been helping Armenians by funding the charitable dental clinic and receives gratitude and appreciation from people served there.
We regularly visit the center, follow the doctors' work, communicate with the beneficiaries and always return pleasantly surprised receiving their warm feedback and gratitude.
I believe, that George Apelian's philanthropy should serve as an example for many Armenians living in Diaspora, because benevolence is appreciated both by people and by God.


Gegham Minsayan,
Director of Armenia Representative office of Armenian Dentists' Association in California



Dear Dr.George Apelian.

This is the time of the year when we are filled with feelings of cheer, we know that the past years were difficult for many people and countries all over the world. The ongoing difficulties and economic crisis have been felt even more, here in Armenia. As you know, here in our center, your established and supported dental clinic continues to play its humanitarian role in giving dental services to disabled children, juveniles and their families absolutely free of charge.

Today, on behalf of the medical staff, beneficiaries and over 10,000 families, we express our heartfelt gratitude, respect and admiration to You and Your family in Los Angeles. Since Nov. 1, 2005, from the date that You personally put our clinic into function, You kept on sponsoring all the operations and expenses of the dental clinic. I just want to remind You that there are many of us who pray for You. I am very proud to mention, that our dental team has met and exceeded the dental needs for almost 10,000 extremely needy individuals and families. Fewer and fewer of our wonderful children go to bed with toothaches. Everyone who comes to the clinic receives great dental care with respect, integrity and compassion. Beneficiaries, who get dental services, put their acknowledgments and thanks in our  "Notebook entries" of the organization and in the  "Guest's book" in the website.

May God bless You. Many of us would like to thank You personally.


Best regards and wishes

Arpine
Abrahamyan

 

Dear Mr. Apelian, I want to express my gratitude to You for helping disabled people. It is very pleasant to think that someone cares about us. Thank You again.
Anna, 12 June, 2012
 


Dear George Apelian. I want to thank for the great work You have done. Your dental clinic helps our children a lot.
30 January, 2011 Karapetyan
 



Dear Mr. George Apelian, I would like to express my deep gratitude for the work You do. Your dental clinic has been helping disabled children for 5 years, which makes them feel complete to the rest of the world. Disabled kids receive free dental service and individual approach from the medical staff. God bless You, and empower You continue the compassionate work You have been doing during these years.
Sargsyan 27 January, 2011
 



We want to thank a lot for the great work You do for us. Dental clinic which you have set up in "Prkutyun" NGO is very helpful for all people. We get qualified dental services and rendering of all services is free of charge, that`s unbelievable. Medical staff is always ready to do its best for all the beneficiaries to provide a professional dental service.
Thanks a lot that You are solving one of our biggest problems. Thank You very much, thanks for Your incomparable, wonderful work and help.
Wish You all the best. May God bless the work You do here in Armenia.
Anush, 01 July, 2009

 

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում